Các loại hình du học Hàn Quốc

 

Du học Hàn Quốc, một trong những môi trường giáo dục hàng đầu, là điểm đến cho rất nhiều du học sinh trên thế giới lựa chọn.

  1.  Chương trình thuộc học kỳ chính quy ( bao gồm du học tự túc)

Là quá trình học tập và nghe giảng theo các khóa chính quy thông thường giống như các sinh viên Hàn Quốc trong học kỳ chính quy vào mùa Xuân và mùa Thu. Có những môn học được dạy bằng tiếng Hàn Quốc nhưng cũng có những môn học được dạy bằng tiếng nước ngoài.

  1. Chương trình trao đổi sinh viên

Hầu hết các trường Đại học ở Hàn Quốc đều có chương trình trao đổi sinh viên theo chương trình giáo lưu kết nghĩa với các trường Đại học nước ngoài nhận du học sinh trao đổi và gửi sinh viên đến trường kết nghĩa để du học. Những học sinh muốn đăng ký học chương trình trao đổi phải đáp ứng được năng lực ngoại ngữ và tiêu chuẩn thành tích học tập được quy định.

  1. Chương trình thuộc các kì theo mùa

Du học sinh nước ngoài có thể học tập các môn học khác nhau bao gồm các môn chính khóa hay tiếng Hàn Quốc trong thời gian của kì nghỉ hè và các kì nghỉ đông.

  1. Các môn học giảng bằng tiếng Anh

Hiện tại, ở các trường đại học có quan tâm đến vấn đề quốc tế hóa bậc đào tạo đại học có các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh chiếm 30% trong tổng số các môn học. Các giờ giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc cao học nhiều hơn so với bậc đại học. Ở một số trường đại học có thành lập nên khoa Quốc tế và toàn bộ các môn học đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

  1. Quá trình học tiếng Hàn Quốc

Rất nhiều trường đại học thành lập nên các trung tâm tiếng Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. Quá trình ngắn hạn từ 3 tuần đến 4 tuần được vận hành với mục tiêu tập trung tăng cường năng lực giao tiếp hội thoại dạng văn nói trong thời gian ngắn. Quá trình dài hạn từ 10 đến 40 tuần tăng cường năng lực giao tiếp thông qua các bài học lien quan đến đời sống thực tế, tăng cường hiệu quả học tập bằng việc mở rộng tầm hiểu biết của người học đối với văn hóa Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *