Công dân nước nào được miễn xin visa vào Nhật

Kể từ tháng 12 năm 2014, Nhật bản áp dụng miễn visa thị thực cho 67 quốc gia theo danh sách dưới đây. Công dân của nước này được miễn xin visa cho các mục đích du lịch, thương mại, hội họp thăm thân. Thời dan lưu trú là 15 ngày đối với các nước Brunei, Indonesia, and Thailand, và 90 ngày cho các quốc gia còn lại như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *